طلای زنبور عسل: چرا عسل یک اَبَر غذای حشرات است؟

عسل، طلای زنبور- عطارخان

جای تعجب نیست که زنبورها اطلاعات زیادی در مورد عسل دارند. آنها نه تنها تولید کننده عسل هستند، بلکه مصرف کننده نیز هستند و در عین حال موجودات بسیار پیچیده ای نیز هستند. برای مثال به یک زنبور بیمار انواع مختلف عسل بدهید و او عسلی را انتخاب می کند که به بهترین وجه با […]