“شهر زنبور عسل” چیست؟ و چرا یپسیلانتی این عنوان را دارد؟

اخیراً در وب سایت رسمی شهر یپسیلانتی بودم و متوجه نشانی شدم که نشان می داد آنها یک شهر زنبور عسل هستند. به طور طبیعی، این علاقه من را برانگیخت زیرا قبلاً نام شهر زنبور عسل را نشنیده بودم. بنابراین، شهر زنبور عسل دقیقاً چیست و برای شهر یپسیلانتی چه معنایی دارد؟ شهر زنبور عسل، […]