زنبورهای عسل چگونه در زمستان های ساسکاچوان‌ما زنده می‌مانند؟

بطور خلاصه، عسل ذخیره شده در کندو برای تضمین بقای ملکه زنبور عسل و کندو در طول سال است. زنبورهای عسل (Apis mellifera) بومی قاره آمریکا نیستند، اما منشا آن آفریقا هستند و در نهایت توسط مهاجران اروپایی به اینجا آورده شدند. این زنبورها خواب زمستانی ندارند. پس چگونه آنها در زمستان های سرد ما […]