یک ازدحام زنبور عسل به اندازه یک ابر رعد و برق دارای بار الکتریکی است

وقتی صدای وزوز زنبوری را می شنوید که از یک گل بازدید می کند، حرکت هوا را می شنوید که از تکان دادن بال های آن ایجاد می شود. اما معلوم شد که زنبورها به بیش از یک راه وزوز می کنند. گیلز هریسون: من اولین بار این را وقتی دیدم که یک زنبور عسل […]