استارت آپ Bee-io اولین عسل پرورشی جهان را معرفی کرد

آیا می دانستید که هدف اصلی عسل، تامین کربوهیدرات ها و سایر عناصر حیاتی مانند اسیدهای آمینه، آنتی اکسیدان ها و آنتی بیوتیک های طبیعی برای زنبورها است؟ در واقع، بسیاری از وگان ها از عسل دوری می کنند زیرا تولید عسل صنعتی ممکن است برای زنبورها مضر باشد. بسیاری از وگان ها در میان […]