آیا عسل بد می شود؟ نکات ذخیره سازی، تاریخ انقضا، و مزایا

عسل خراب نمی شود، اما در صورت نگهداری نادرست می تواند طعم یا ماهیت خود را از دست بدهد. عسل را در ظرف دربسته و دور از نور خورشید نگهداری کنید. اما بطور دقیق‌تر، چگونه باید این ماده چسبنده را نگهداری کرد؟ آیا این یک وسیله یخچال یا قفسه است؟ و آیا عسل بد می […]