درآمد بازار جهانی عسل به 25.8 میلیارد دلار می رسد | 1.8 میلیون تن عسل تولید می شود

ارزش بازار جهانی عسل در سال 2021 به 8.92 میلیارد دلار رسید و انتظار می‌رود که ارزش آن تا سال 2028 به 25.8 میلیارد دلار برسد، با CAGR بیش از 5.3 درصد در دوره پیش‌بینی شده (2022-2028). بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده (USDA)، تولید جهانی عسل در سال 2020 به 1.88 میلیون تن […]