در حالی که مشکلات به جمعیت زنبورهای جهان حمله می کنند، دانشمندان ولزلی وارد عمل می شوند

در بهار 2020، هدر ماتیلا، استاد علوم زیستی در ولزلی، در انتظار محموله ای از زنبورهای عسل برای کندوها در محوطه دانشگاه بود. ماتیلا در بوستون، در مجاورت منطقه درختکاری آرنولد زندگی می کند. او بیان می‌دارد: “من قبلاً آنها را به عنوان تمرین در خانه نداشتم. اما از زمان همه‌گیری، من هر سال زنبورهایی […]