چگونه عسل می تواند به کاهش سطح قند خون و تری گلیسیرید شما کمک کند؟

یک مطالعه جدید نشان داد که مصرف عسل با کاهش سطح قند خون ناشتا مرتبط است. آنها همچنین دریافتند که خوردن عسل با سطوح پایین تر کلسترول تام و تری گلیسیرید نیز مرتبط است. به نظر می رسد عسل شبدر و عسل خام فرآوری نشده برای بهبود کنترل قند خون و سطح چربی مفید هستند. […]