واکسیناسیون زنبورها

زنبورداران به زودی می توانند گزینه جدیدی برای محافظت از کهیر در برابر یک بیماری ویرانگر داشته باشند: اولین واکسن برای حشرات. در اوایل ماه جاری، وزارت کشاورزی ایالات متحده تأیید مشروط محصول جدیدی از شرکت بیوتکنولوژی Dalan Animal Health در جورجیا را صادر کرد که یک بیماری باکتریایی به نام American foulbrood را هدف […]