آکادمی عطارخان

عسل

عسل فرآوری شده در مقابل عسل خام

عسل فرآوری شده فرآیند فیلتراسیون مکانیکی، پاستوریزاسیون و بطری کردن عسل، بافت و ظاهر را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد، اما بیشتر مزایای

ادامه »