آکادمی عطارخان

عسل

نجات زنبور عسل

ضرب المثلی در بین زنبورداران وجود دارد: “با زنبور، می توانید از همه چیز استفاده کنید به جز وزوز.” گرده افشانی زنبورها مسئول بیش از

ادامه »
عسل

نسل کشی زنبورها ممکن است توسط حشره کش هایی ایجاد شده باشد که باعث می شود زنبورها نتوانند در یک خط مستقیم راه بروند

مرگ اسرارآمیز تعداد زیادی زنبور عسل در اوایل این قرن نشانه ای برای تمدن بشر بود. برخی از زنبورداران در اثر پدیده‌ای که “اختلال فروپاشی

ادامه »