آکادمی عطارخان

عسل

آیا عسل حاوی فروکتوز است؟

پاسخ کوتاه این است: بله، عسل حاوی فروکتوز است. فروکتوز یک قند است و همچنین اصلی ترین نوع قند موجود در عسل است. فروکتوز چیست؟

ادامه »