آکادمی عطارخان

عسل

نسل کشی زنبورها ممکن است توسط حشره کش هایی ایجاد شده باشد که باعث می شود زنبورها نتوانند در یک خط مستقیم راه بروند

مرگ اسرارآمیز تعداد زیادی زنبور عسل در اوایل این قرن نشانه ای برای تمدن بشر بود. برخی از زنبورداران در اثر پدیده‌ای که “اختلال فروپاشی

ادامه »